Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%24
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Mehmet Altay Köymen

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi

Liste Fiyatı : 10,00TL
İndirimli Fiyat : 7,60TL
Kazancınız : 2,40TL
9789751603552
585654
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi
Türk Tarih Kurumu
7.60
I.Tâbi Devletlerin Hukukî Statüleri
II.Tâbi Irak Selçukluları Hükümdarı Mahmud'a karşı
İsyan ve Bunun Mânası
III.Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nde Bünye Kuvvet¬
lenmesinin Tezahürleri
IV.Irak Selçukluları Devleti'yle Halifeliğin Normal
Şartlar Altında Karşılıklı Münasebetleri
V.Irak Selçukluları Devleti ile Halifelik Münasebetlerinin Bozulmağa Başlaması
VI.Halifelik Müessesesinde Bünye Tahavvülü ve Bu¬nun Tezahürleri
VI BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
VII.Metbû Hükümdarın, Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nin İçişlerine Müdahalesi
VIII.Halife Müsterşid - Selçuklu Prensi Tuğrul Mücadelesi ve İmparator Sancar
IX.Halifenin Siyasî Emelleri ve Sultan Mahmud
X.Matbu Sultan Sancar'a Karşı Halife - Sultan Mahmud İttifakı
XI.Sultan Sancar'ın İttifakı Bozmak İçin Teşebbüsleri ve Neticeleri
XII.Halife - Sultanlar Mücadelesi (I. Safha)
XIII.İmparator Sancar'ın Batı İşlerine Fiilen Müdahalesi
a. İMPARATOR SANCAR'LA SULTAN MAHMUD'uN
REY MÜLAKATI
b. REY MÜLAKATININ NETİCELERİ VE SANCAR
HALİFE MÜNASEBETLERİ
XIV.Irak Selçukluları Devleti Hükümdarı Mahmud'un
Batı Uçları ile Münasebeti
XV.Rey Mülakatında Alınan Kararların Tatbiki İçin
Tâbi Sultan Mahmud'un Yaptığı Teşebbüsler
İKİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU SANCARTN DOĞUDAKİ SİYASÎ TEŞEKKÜLLERLE
MÜNASEBETİ
İmparator Sancar'ın Dahilî Siyaseti
II.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti
Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahanlılar Münasebeti
ÜÇÜNCÜ BOLÜM
BATIDA YENİ GELİŞMELER VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
Sultan Mahmud'un Ölümü Arefesinde Batı
II.Sultan Mahmud'un Ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
III.İmparator Sancar'ın Batı Seferi
a. İMPARATOR SANCAR'A KARŞI SAVAŞ HAZIRLIKLARI
VIII BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
b. İMPARATOR SANCAR-HALİFE MÜNASEBETLERİNDE YENİ BİR SAFHA
C. SAVAŞ AREFESİNDE İMPARATOR SANCAR
d. DÎNEVER SAVAŞI
C İMPARATOR SANCAR'IN BATI İŞLERİNİ TANZİM TeŞEBBÜSÜ
f. SAVAŞ ERTESİNDE HALİFELİK VE ZAFERLERİ. 200
IV.Sultan Tuğrul'un Hükümdarlığı Zamanında Batı ve imparator Sancar
a. TUĞRUL'UN SALTANATİNİN İLK YİLLARİNDA IRAK SELÇUKLULARI DEVLETİ VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
b. HALİFE MÜSTERŞİD-ZENGÎ MÜCADELESİ VE NETİCESİ
V.Bizzat İmparator Sancar'a göre Büyük Selçuklu împaratorluğu'nun Batı Siyaseti
VI.Tuğrul-Mesud Mücadelesinin Devamı ve Neticeleri
VII.Sultan Tuğrul'un ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
VIII.Prens Mesud'un Tahta Geçişi ve İmparator Sancar
IX.Halife-Sultanlar Mücadelesi (2. Safha)
X.Halİfe-Sultanlar Mücadelesi (3. Safha)
XI.Yeni Halife Muktefî ve imparator Sancar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İMPARATOR SANGAR'IN DOĞU
SİYASETİ
I.Büyük Selçuklu İmparatorluğu-Gazneliler Devleti Münasebeti
II.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Hârezmşahlar Münasebeti (I. Hârezm Seferi)
III.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahıtaylar Münasebeti ve Katvan Savaşı
IV.Katvan Savaşının Neticesi: Hârezmşah Atsız'ın Selçuklu İmparatorluğu Ülkelerini İstilâsı
V.İmparator Sancar'ın 2. Hârezm Seferi
VI.İmparator Sancar'ın 3. Hârezm Seferi
VII.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti
XBÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
VIII.Gurlular-Gazneliler Münasebeti ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu
IX.İmparator Sancar'ın Gur Seferi
BEŞİNCİ BÖLÜM
KATVAN SAVAŞINDAN (1141) OĞUZ İSYANINA (1153) KADAR İMPARATOR
SANCAR'IN BATI SİYASETİ
ALTINCI BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASI
I.Oğuz İsyanı ve İmparator Sancar'ın Esir Düşmesi
İmparator Sancar'ın Esareti ile Ortaya Çıkan Meseleler
a. ESİR HÜKÜMDAR SANCAR VE OĞUZLAR
b. OĞUZLAR'iN SİYASÎ HEDEFLERİ VE BUNLARI GERÇEKLEŞTİRME TARZLARI
C. OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
d. BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU BAKİYE KUVVETLERİNİN OĞUZLAR'A KARŞI MUKAVEMET TEŞEBBÜSLERİ
e. OĞUZLAR'İN İRAN HALKİ İLE MÜNASEBETLERİ.
III.imparator Sancar'ın Esirlikten Kurtuluşundan ölü¬müne Kadar Büyük Selçuklu imparatorluğu
a. SULTAN SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTULMASI AREFESİNDE OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
b. İMPARATOR SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTARILIŞI
c. SANCAR'İN, İMPARATORLUĞUN KALKİNMASİ İÇİN GİRİŞTİĞİ TEŞEBBÜSLER VE ÖLÜMÜEK
BÜYÜK SELÇUKLU IMPARATORLUĞU'NUN
YIKILIŞINDAN HORASAN'DAN ÇIKIŞLARINA
KADAR OĞUZLAR
KRONOLOJİ
BİBLİYOGRAFYA
UMUMÎ İNDEKS
DÜZELTMELER
 • Açıklama
  • I.Tâbi Devletlerin Hukukî Statüleri
   II.Tâbi Irak Selçukluları Hükümdarı Mahmud'a karşı
   İsyan ve Bunun Mânası
   III.Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nde Bünye Kuvvet¬
   lenmesinin Tezahürleri
   IV.Irak Selçukluları Devleti'yle Halifeliğin Normal
   Şartlar Altında Karşılıklı Münasebetleri
   V.Irak Selçukluları Devleti ile Halifelik Münasebetlerinin Bozulmağa Başlaması
   VI.Halifelik Müessesesinde Bünye Tahavvülü ve Bu¬nun Tezahürleri
   VI BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
   VII.Metbû Hükümdarın, Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nin İçişlerine Müdahalesi
   VIII.Halife Müsterşid - Selçuklu Prensi Tuğrul Mücadelesi ve İmparator Sancar
   IX.Halifenin Siyasî Emelleri ve Sultan Mahmud
   X.Matbu Sultan Sancar'a Karşı Halife - Sultan Mahmud İttifakı
   XI.Sultan Sancar'ın İttifakı Bozmak İçin Teşebbüsleri ve Neticeleri
   XII.Halife - Sultanlar Mücadelesi (I. Safha)
   XIII.İmparator Sancar'ın Batı İşlerine Fiilen Müdahalesi
   a. İMPARATOR SANCAR'LA SULTAN MAHMUD'uN
   REY MÜLAKATI
   b. REY MÜLAKATININ NETİCELERİ VE SANCAR
   HALİFE MÜNASEBETLERİ
   XIV.Irak Selçukluları Devleti Hükümdarı Mahmud'un
   Batı Uçları ile Münasebeti
   XV.Rey Mülakatında Alınan Kararların Tatbiki İçin
   Tâbi Sultan Mahmud'un Yaptığı Teşebbüsler
   İKİNCİ BÖLÜM
   BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU SANCARTN DOĞUDAKİ SİYASÎ TEŞEKKÜLLERLE
   MÜNASEBETİ
   İmparator Sancar'ın Dahilî Siyaseti
   II.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti
   Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahanlılar Münasebeti
   ÜÇÜNCÜ BOLÜM
   BATIDA YENİ GELİŞMELER VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
   Sultan Mahmud'un Ölümü Arefesinde Batı
   II.Sultan Mahmud'un Ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
   III.İmparator Sancar'ın Batı Seferi
   a. İMPARATOR SANCAR'A KARŞI SAVAŞ HAZIRLIKLARI
   VIII BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
   b. İMPARATOR SANCAR-HALİFE MÜNASEBETLERİNDE YENİ BİR SAFHA
   C. SAVAŞ AREFESİNDE İMPARATOR SANCAR
   d. DÎNEVER SAVAŞI
   C İMPARATOR SANCAR'IN BATI İŞLERİNİ TANZİM TeŞEBBÜSÜ
   f. SAVAŞ ERTESİNDE HALİFELİK VE ZAFERLERİ. 200
   IV.Sultan Tuğrul'un Hükümdarlığı Zamanında Batı ve imparator Sancar
   a. TUĞRUL'UN SALTANATİNİN İLK YİLLARİNDA IRAK SELÇUKLULARI DEVLETİ VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
   b. HALİFE MÜSTERŞİD-ZENGÎ MÜCADELESİ VE NETİCESİ
   V.Bizzat İmparator Sancar'a göre Büyük Selçuklu împaratorluğu'nun Batı Siyaseti
   VI.Tuğrul-Mesud Mücadelesinin Devamı ve Neticeleri
   VII.Sultan Tuğrul'un ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
   VIII.Prens Mesud'un Tahta Geçişi ve İmparator Sancar
   IX.Halife-Sultanlar Mücadelesi (2. Safha)
   X.Halİfe-Sultanlar Mücadelesi (3. Safha)
   XI.Yeni Halife Muktefî ve imparator Sancar
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   İMPARATOR SANGAR'IN DOĞU
   SİYASETİ
   I.Büyük Selçuklu İmparatorluğu-Gazneliler Devleti Münasebeti
   II.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Hârezmşahlar Münasebeti (I. Hârezm Seferi)
   III.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahıtaylar Münasebeti ve Katvan Savaşı
   IV.Katvan Savaşının Neticesi: Hârezmşah Atsız'ın Selçuklu İmparatorluğu Ülkelerini İstilâsı
   V.İmparator Sancar'ın 2. Hârezm Seferi
   VI.İmparator Sancar'ın 3. Hârezm Seferi
   VII.Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti
   XBÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
   VIII.Gurlular-Gazneliler Münasebeti ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu
   IX.İmparator Sancar'ın Gur Seferi
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   KATVAN SAVAŞINDAN (1141) OĞUZ İSYANINA (1153) KADAR İMPARATOR
   SANCAR'IN BATI SİYASETİ
   ALTINCI BÖLÜM
   BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASI
   I.Oğuz İsyanı ve İmparator Sancar'ın Esir Düşmesi
   İmparator Sancar'ın Esareti ile Ortaya Çıkan Meseleler
   a. ESİR HÜKÜMDAR SANCAR VE OĞUZLAR
   b. OĞUZLAR'iN SİYASÎ HEDEFLERİ VE BUNLARI GERÇEKLEŞTİRME TARZLARI
   C. OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
   d. BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU BAKİYE KUVVETLERİNİN OĞUZLAR'A KARŞI MUKAVEMET TEŞEBBÜSLERİ
   e. OĞUZLAR'İN İRAN HALKİ İLE MÜNASEBETLERİ.
   III.imparator Sancar'ın Esirlikten Kurtuluşundan ölü¬müne Kadar Büyük Selçuklu imparatorluğu
   a. SULTAN SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTULMASI AREFESİNDE OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
   b. İMPARATOR SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTARILIŞI
   c. SANCAR'İN, İMPARATORLUĞUN KALKİNMASİ İÇİN GİRİŞTİĞİ TEŞEBBÜSLER VE ÖLÜMÜEK
   BÜYÜK SELÇUKLU IMPARATORLUĞU'NUN
   YIKILIŞINDAN HORASAN'DAN ÇIKIŞLARINA
   KADAR OĞUZLAR
   KRONOLOJİ
   BİBLİYOGRAFYA
   UMUMÎ İNDEKS
   DÜZELTMELER
   Stok Kodu
   :
   9789751603552
   Boyut
   :
   135-195
   Sayfa Sayısı
   :
   526
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1991
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat