Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Mahalli İdareler Görevde Yükselme & Unvan Değişikliği Soru Bankası Ahm

Mahalli İdareler Görevde Yükselme & Unvan Değişikliği Soru Bankası

Liste Fiyatı : 99,00TL
İndirimli Fiyat : 79,20TL
Kazancınız : 19,80TL
Taksitli fiyat : 6 x 13,93TL
%20
Temin süresi 5 gündür.
9786257127431
846339
Mahalli İdareler Görevde Yükselme & Unvan Değişikliği Soru Bankası
Mahalli İdareler Görevde Yükselme & Unvan Değişikliği Soru Bankası
Savaş Yayınevi
79.20
Mahalli İdareler
Görevde Yükselme
ve
Unvan Değişikliği Soru Bankası
Savaş Yayınları 2020

Güncel Mevzuat Değişikliklerine Göre Hazırlanmış
Sınav Odaklı, Sınav Stratejileri, Taktikleri ve Hatırlatmaları İçeren
Tamamı Çözümlü 1826 Soru
 
ÖNSÖZ

    Belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin çok kıymetli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları adayları;

    Elinizdeki bu Soru Bankası kitabımız, 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek yerel yönetim personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına hazırlanan sizlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

    Önsöz’ün hemen arkasında yer alan EK-1 ve EK-2’de de görüleceği üzere, Görevde Yükselme Sınavı (GYS) her birinin kapsamı farklı 4 ayrı kategorideki grup için, Unvan Değişikliği Sınavı (UDS) ise tek grup için gerçekleştirilecektir. Kitabımız bu grupların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Sınava hazırlanan adayların kendi gruplarının kapsamındaki konuları belirleyip soru çözebilmesi için, sayfaların sağında kolayca görülebilecek işaretleme ve tarama usulüne yer verilmiştir.
 
    Kitabın gruplara yönelik olarak sistematiği ve soru sayısı aşağıdaki tabloda görülebilir:
 
GRUPLAR KİTAPTAKİ SORUMLU OLDUĞU KISIMLAR SORU SAYISI
GYS 1.GRUP 1. KISIM 1324 SORU
GYS 2.GRUP 1. & 2. KISIM 1501 SORU
GYS 3.GRUP 1., 2. & 3. KISIM 1619 SORU
GYS 4. GRUP 1., 2., 3. & 4. KISIM 1826 SORU
UDS 4. GRUP 1., 2., 3. & 4. KISIM 1826 SORU

bulunmaktadır.1826 adet tamamı çözümlü soru     Görüleceği üzere kitabımızda sadece sınav odaklı hazırlanmış toplam
     
Sorular sınav kapsamında sorumlu olunan yerel yönetim mevzuatı ile idari ve mali mevzuatın tamamının, hiçbir konusu veya noktası atlanmaksızın sorular ve cevaplarıyla sınava yönelik tekrarı mahiyetindedir.

    Sınavda başarılı olmak için en rasyonel strateji, kitabımızda başlık düzeyinde yer alan ilgili mevzuatı defalarca okuyup, ne kadar ve ne derece öğrenildiği ya da hazmedilip hazmedilmediğini sınamak için kitabımızdaki soruları en iki defa çözmektir.

    Çok isabetli olmamakla birlikte, zamanı az olan ya da meşguliyet ve yoğunluktan dolayı konu çalışmaya odaklanamayan adayların, kitaptaki soruları en az iki ya da üç kere hızla çözmeleri bile, sınavda başarılı olmak için yeterli olabilecektir. Çünkü belirttiğimiz üzere kitaptaki sorular, sınav sorumluluğu kapsamındaki yerel yönetim mevzuatı ile idari ve mali mevzuatın kapsamının tamamının sorularla, cevaplardaki sınava yönelik hatırlatma, tüyo ve şemalarla sınav odaklı özeti ve tekrarını sağlamaktadır.

     Belediye ve il özel idareleri bağlamında mahalli idarelerimizin çok kıymetli, cefakâr ve çilekeş Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları adayları;
     
     Bir konuyu pekiştirmenin en iyi yolu soru çözmektir. Sınavı kazanmak için öncesinde bol soru çözerek pratik yapmak başarılı olabilmenizin olmazsa olmaz şartıdır.

     Sınav öncesinde bol soru çözerek pratik yapanlar, soru çözmeyenlere göre kesinlikle daha fazla başarılı olmaktadırlar.
Sınava hazırlanırken BOL VE ÇOK SORU ÇÖZMEK:

Çalıştığınız konuları daha iyi anlamanızı ve pekişmesini sağladığı gibi, size sınav öncesinde pratik kazandırır, öğrendiğiniz bilgileri geri çağırmayı öğretir ki, sınavda tam da sizden istenen şey budur.

Öğrendiğiniz bilginin nasıl kullanılabileceği hakkında size yol gösterir.

Öğrendiklerinizin çeldirici seçenekleriyle birlikte nasıl sorulabileceği hakkında size fikir verir.

Hangi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlayarak, gereksiz yerlerde zaman harcamanızı önler, önemsiz yerlerde gezinmenizi engeller ve sınav sürecinde en kıymetli değer olan zamandan tasarruf ettirir.

Sizin değil, soru hazırlayanların neyi önemsedikleri ve nasıl soru sorabilecekleri anlamanızı sağlayarak, sınavda soruları kolaylıkla ve rahatlıkla soru çözmenizi sağlar.

Eksik konuları hatırlatarak, ilgili konulara yoğunlaşmanızı sağlar.

Nihayet, sınavda karşılaşacağınız tereddütleri, yanılmaları, şaşırmaları ve aksilikleri önceden deneyimleyerek kendinizden emin ve güvenle gireceğiniz sınavda başarılı olmanızda katalizör etkisi yapar.​

Sonuç olarak, Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SORU BANKASI’nı çözüp bitirdiğinizde, sınav kapsamındaki sorumlu olduğunuz tüm mevzuatı en güncel haliyle pratik, hızlı ancak hiçbir konuyu ve sınav detayını atlamaksızın nitelikli bir özetini ve ciddi bir biçimde tekrarını yapmış olacaksınız.

      Yazarlar olarak bilgi, bilim, uzmanlık ve tecrübenin referansı ve büyük bir emeğin sonucu olan kitabımızın, doğumdan ölüme kadar hayatımızın her döneminde kamu yararı amacıyla çok kritik ve hayati kamu hizmetleri sunan mahalli idareler personelimizin hazırlandıkları GY ve UD sınavlarında, mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarında azami katkı sağlaması ve meslek hayatlarına yeni bir vizyon katması dileğiyle şimdiden başarılar diliyoruz.

      Bilvesile, kitabın dizgisini gerçekleştiren, pozitif enerjisiyle biz yazarları teşvik eden Ümmühan Eroğlu’na ve bu eserin oluşmasında kapılarını bize açan, kamu yararına yönelik yüzlerce kitabının basımını yaparak idari teşkilat ve adalet camiasına çok ciddi hizmetleri bulunan Savaş Yayınevi sahibi Barış Mahmut Gezerkaya’ya gönülden teşekkür ederiz.

27.08.2020
Avşa Adası, Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Sürmene, Kaymakam Ahmet Gazi KAYA
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 1. Grup Unvan

V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Şoför
 
1 -   Yerel Yönetimler Mevzuatı
Belediye Kanunu
 • Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • Belediyenin Organları
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • Büyükşehir Belediyesinin Organları
İl Özel İdaresi Kanunu
 • İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin Organları
Köy Kanunu
 • Köyün Organları
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Kuruluş
 • Birliğin Organları
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • Amaç Ve Kapsam
 • Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
 • Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
Kamu İhale Kanunu
 • Temel İlkeler
2-     İdari Ve Mali Mevzuat
 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3-     Ortak Konular       
 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 2. Grup

Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma Ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen
 
1 -    Yerel Yönetimler Mevzuatı
Belediye Kanunu
 • Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • Belediyenin Organları
 • Belediye Teşkilatı Ve Personeli
 • Belediyenin Gelir Ve Giderleri
 • Belediye Bütçesi 
  Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • Büyükşehir Belediyesinin Organları
 • Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı Ve Personeli
 • Mali Hükümler
İl Özel İdaresi Kanunu
 • İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin Organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • Mali Hükümler Ve Cezalar
 • Cezalar     
Köy Kanunu
 • Köyün Organları
 • Köylerin Görevleri 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Kuruluş
 • Birliğin Organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • Amaç Ve Kapsam
 • Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi 
 • Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
 • Dış Denetim      
 • Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
Kamu İhale Kanunu
 • Temel İlkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri Ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı
2-     İdari Ve Mali Mevzuat
 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- Ortak Konular     
 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 3. Grup

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri
 
1 -    Yerel Yönetimler Mevzuatı
Belediye Kanunu
 • Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • Belediyenin Organları
 • Belediye Teşkilatı Ve Personeli
 • Belediyenin Gelir Ve Giderleri
 • Belediye Bütçesi
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • Büyükşehir Belediyesinin Organları
 • Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı Ve Personeli
 • Mali Hükümler
İl Özel İdaresi Kanunu
 • İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin Organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • Mali Hükümler Ve Cezalar
 • Cezalar     
Köy Kanunu
 • Köyün Organları
 • Köylerin Görevleri 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Kuruluş
 • Birliğin Organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • Amaç Ve Kapsam
 • Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi 
 • Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
 • Dış Denetim      
 • Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
Kamu İhale Kanunu
 • Temel İlkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri Ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı                     
2- İdari Ve Mali Mevzuat
 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- Ortak Konular     
 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 4. Grup

Müdür, Hukuk, Müşaviri

1- Yerel Yönetimler Mevzuat
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
2-     İdari Ve Mali Mevzuat
 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış
 • 1982 Anayasası’nın Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Özlük Dosyası
 • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3-     Ortak Konular
 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
 • Açıklama
  • Mahalli İdareler
   Görevde Yükselme
   ve
   Unvan Değişikliği Soru Bankası
   Savaş Yayınları 2020

   Güncel Mevzuat Değişikliklerine Göre Hazırlanmış
   Sınav Odaklı, Sınav Stratejileri, Taktikleri ve Hatırlatmaları İçeren
   Tamamı Çözümlü 1826 Soru
    
   ÖNSÖZ

       Belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin çok kıymetli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları adayları;

       Elinizdeki bu Soru Bankası kitabımız, 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek yerel yönetim personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına hazırlanan sizlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

       Önsöz’ün hemen arkasında yer alan EK-1 ve EK-2’de de görüleceği üzere, Görevde Yükselme Sınavı (GYS) her birinin kapsamı farklı 4 ayrı kategorideki grup için, Unvan Değişikliği Sınavı (UDS) ise tek grup için gerçekleştirilecektir. Kitabımız bu grupların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Sınava hazırlanan adayların kendi gruplarının kapsamındaki konuları belirleyip soru çözebilmesi için, sayfaların sağında kolayca görülebilecek işaretleme ve tarama usulüne yer verilmiştir.
    
       Kitabın gruplara yönelik olarak sistematiği ve soru sayısı aşağıdaki tabloda görülebilir:
    
   GRUPLAR KİTAPTAKİ SORUMLU OLDUĞU KISIMLAR SORU SAYISI
   GYS 1.GRUP 1. KISIM 1324 SORU
   GYS 2.GRUP 1. & 2. KISIM 1501 SORU
   GYS 3.GRUP 1., 2. & 3. KISIM 1619 SORU
   GYS 4. GRUP 1., 2., 3. & 4. KISIM 1826 SORU
   UDS 4. GRUP 1., 2., 3. & 4. KISIM 1826 SORU

   bulunmaktadır.1826 adet tamamı çözümlü soru     Görüleceği üzere kitabımızda sadece sınav odaklı hazırlanmış toplam
        
   Sorular sınav kapsamında sorumlu olunan yerel yönetim mevzuatı ile idari ve mali mevzuatın tamamının, hiçbir konusu veya noktası atlanmaksızın sorular ve cevaplarıyla sınava yönelik tekrarı mahiyetindedir.

       Sınavda başarılı olmak için en rasyonel strateji, kitabımızda başlık düzeyinde yer alan ilgili mevzuatı defalarca okuyup, ne kadar ve ne derece öğrenildiği ya da hazmedilip hazmedilmediğini sınamak için kitabımızdaki soruları en iki defa çözmektir.

       Çok isabetli olmamakla birlikte, zamanı az olan ya da meşguliyet ve yoğunluktan dolayı konu çalışmaya odaklanamayan adayların, kitaptaki soruları en az iki ya da üç kere hızla çözmeleri bile, sınavda başarılı olmak için yeterli olabilecektir. Çünkü belirttiğimiz üzere kitaptaki sorular, sınav sorumluluğu kapsamındaki yerel yönetim mevzuatı ile idari ve mali mevzuatın kapsamının tamamının sorularla, cevaplardaki sınava yönelik hatırlatma, tüyo ve şemalarla sınav odaklı özeti ve tekrarını sağlamaktadır.

        Belediye ve il özel idareleri bağlamında mahalli idarelerimizin çok kıymetli, cefakâr ve çilekeş Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları adayları;
        
        Bir konuyu pekiştirmenin en iyi yolu soru çözmektir. Sınavı kazanmak için öncesinde bol soru çözerek pratik yapmak başarılı olabilmenizin olmazsa olmaz şartıdır.

        Sınav öncesinde bol soru çözerek pratik yapanlar, soru çözmeyenlere göre kesinlikle daha fazla başarılı olmaktadırlar.
   Sınava hazırlanırken BOL VE ÇOK SORU ÇÖZMEK:

   Çalıştığınız konuları daha iyi anlamanızı ve pekişmesini sağladığı gibi, size sınav öncesinde pratik kazandırır, öğrendiğiniz bilgileri geri çağırmayı öğretir ki, sınavda tam da sizden istenen şey budur.

   Öğrendiğiniz bilginin nasıl kullanılabileceği hakkında size yol gösterir.

   Öğrendiklerinizin çeldirici seçenekleriyle birlikte nasıl sorulabileceği hakkında size fikir verir.

   Hangi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlayarak, gereksiz yerlerde zaman harcamanızı önler, önemsiz yerlerde gezinmenizi engeller ve sınav sürecinde en kıymetli değer olan zamandan tasarruf ettirir.

   Sizin değil, soru hazırlayanların neyi önemsedikleri ve nasıl soru sorabilecekleri anlamanızı sağlayarak, sınavda soruları kolaylıkla ve rahatlıkla soru çözmenizi sağlar.

   Eksik konuları hatırlatarak, ilgili konulara yoğunlaşmanızı sağlar.

   Nihayet, sınavda karşılaşacağınız tereddütleri, yanılmaları, şaşırmaları ve aksilikleri önceden deneyimleyerek kendinizden emin ve güvenle gireceğiniz sınavda başarılı olmanızda katalizör etkisi yapar.​

   Sonuç olarak, Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SORU BANKASI’nı çözüp bitirdiğinizde, sınav kapsamındaki sorumlu olduğunuz tüm mevzuatı en güncel haliyle pratik, hızlı ancak hiçbir konuyu ve sınav detayını atlamaksızın nitelikli bir özetini ve ciddi bir biçimde tekrarını yapmış olacaksınız.

         Yazarlar olarak bilgi, bilim, uzmanlık ve tecrübenin referansı ve büyük bir emeğin sonucu olan kitabımızın, doğumdan ölüme kadar hayatımızın her döneminde kamu yararı amacıyla çok kritik ve hayati kamu hizmetleri sunan mahalli idareler personelimizin hazırlandıkları GY ve UD sınavlarında, mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarında azami katkı sağlaması ve meslek hayatlarına yeni bir vizyon katması dileğiyle şimdiden başarılar diliyoruz.

         Bilvesile, kitabın dizgisini gerçekleştiren, pozitif enerjisiyle biz yazarları teşvik eden Ümmühan Eroğlu’na ve bu eserin oluşmasında kapılarını bize açan, kamu yararına yönelik yüzlerce kitabının basımını yaparak idari teşkilat ve adalet camiasına çok ciddi hizmetleri bulunan Savaş Yayınevi sahibi Barış Mahmut Gezerkaya’ya gönülden teşekkür ederiz.

   27.08.2020
   Avşa Adası, Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
   Sürmene, Kaymakam Ahmet Gazi KAYA
    
   Görevde Yükselme Sınav Konuları 1. Grup Unvan

   V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Şoför
    
   1 -   Yerel Yönetimler Mevzuatı
   Belediye Kanunu
   • Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • Belediyenin Organları
   Büyükşehir Belediyesi Kanunu
   • Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • Büyükşehir Belediyesinin Organları
   İl Özel İdaresi Kanunu
   • İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • İl Özel İdaresinin Organları
   Köy Kanunu
   • Köyün Organları
   Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
   • Kuruluş
   • Birliğin Organları
   Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
   • Amaç Ve Kapsam
   • Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
   • Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
   Kamu İhale Kanunu
   • Temel İlkeler
   2-     İdari Ve Mali Mevzuat
   • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
   • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
   • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
   • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
   • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
   • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
   3-     Ortak Konular       
   • Atatürkçü Düşünce Sistemi
   • İletişim
   • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
   • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
   • Resmi Yazışmalar
   • Noktalama İşareti
   Yazım Kuralları
    
   Görevde Yükselme Sınav Konuları 2. Grup

   Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma Ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen
    
   1 -    Yerel Yönetimler Mevzuatı
   Belediye Kanunu
   • Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • Belediyenin Organları
   • Belediye Teşkilatı Ve Personeli
   • Belediyenin Gelir Ve Giderleri
   • Belediye Bütçesi 
    Büyükşehir Belediyesi Kanunu
   • Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • Büyükşehir Belediyesinin Organları
   • Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı Ve Personeli
   • Mali Hükümler
   İl Özel İdaresi Kanunu
   • İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • İl Özel İdaresinin Organları
   • İl Özel İdaresi Teşkilatı
   • Mali Hükümler Ve Cezalar
   • Cezalar     
   Köy Kanunu
   • Köyün Organları
   • Köylerin Görevleri 
   Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
   • Kuruluş
   • Birliğin Organları
   • Birliğin Gelirleri
   • Birliğin Giderleri
   • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
   • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
   • Ortak Hükümler
   Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
   • Amaç Ve Kapsam
   • Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi 
   • Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
   • Dış Denetim      
   • Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
   Kamu İhale Kanunu
   • Temel İlkeler
   • İhale Komisyonu
   • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
   • İhale İlan Süreleri Ve Kuralları
   • Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
   • Tekliflerin Değerlendirilmesi
   • İhale Sonucunun İlanı
   2-     İdari Ve Mali Mevzuat
   • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
   • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
   • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
   • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
   • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
   • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
   3- Ortak Konular     
   • Atatürkçü Düşünce Sistemi
   • İletişim
   • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
   • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
   • Resmi Yazışmalar
   • Noktalama İşareti
   Yazım Kuralları
    
   Görevde Yükselme Sınav Konuları 3. Grup

   Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri
    
   1 -    Yerel Yönetimler Mevzuatı
   Belediye Kanunu
   • Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • Belediyenin Organları
   • Belediye Teşkilatı Ve Personeli
   • Belediyenin Gelir Ve Giderleri
   • Belediye Bütçesi
   Büyükşehir Belediyesi Kanunu
   • Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • Büyükşehir Belediyesinin Organları
   • Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı Ve Personeli
   • Mali Hükümler
   İl Özel İdaresi Kanunu
   • İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
   • İl Özel İdaresinin Organları
   • İl Özel İdaresi Teşkilatı
   • Mali Hükümler Ve Cezalar
   • Cezalar     
   Köy Kanunu
   • Köyün Organları
   • Köylerin Görevleri 
   Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
   • Kuruluş
   • Birliğin Organları
   • Birliğin Gelirleri
   • Birliğin Giderleri
   • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
   • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
   • Ortak Hükümler
   Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
   • Amaç Ve Kapsam
   • Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi 
   • Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
   • Dış Denetim      
   • Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
   Kamu İhale Kanunu
   • Temel İlkeler
   • İhale Komisyonu
   • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
   • İhale İlan Süreleri Ve Kuralları
   • Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
   • Tekliflerin Değerlendirilmesi
   • İhale Sonucunun İlanı                     
   2- İdari Ve Mali Mevzuat
   • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
   • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
   • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
   • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
   • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
   • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
   3- Ortak Konular     
   • Atatürkçü Düşünce Sistemi
   • İletişim
   • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
   • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
   • Resmi Yazışmalar
   • Noktalama İşareti
   Yazım Kuralları
    
   Görevde Yükselme Sınav Konuları 4. Grup

   Müdür, Hukuk, Müşaviri

   1- Yerel Yönetimler Mevzuat
   • Belediye Kanunu
   • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
   • İl Özel İdaresi Kanunu
   • Köy Kanunu
   • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
   • Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
   • Kamu İhale Kanunu
   2-     İdari Ve Mali Mevzuat
   • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış
   • 1982 Anayasası’nın Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
   • 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları
   • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
   • Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
   • Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Özlük Dosyası
   • Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
   3-     Ortak Konular
   • Atatürkçü Düşünce Sistemi
   • İletişim
   • Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
   • Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
   • Resmi Yazışmalar
   • Noktalama İşareti
   Yazım Kuralları
   Stok Kodu
   :
   9786257127431
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   640
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   79,20   
   79,20   
   3
   27,46   
   82,37   
   6
   13,93   
   83,56   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   79,20   
   79,20   
   3
   27,46   
   82,37   
   6
   13,93   
   83,56   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   79,20   
   79,20   
   3
   27,46   
   82,37   
   6
   13,93   
   83,56   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   79,20   
   79,20   
   3
   27,46   
   82,37   
   6
   13,93   
   83,56   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   79,20   
   79,20   
   3
   27,46   
   82,37   
   6
   13,93   
   83,56   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   79,20   
   79,20   
   3
   27,46   
   82,37   
   6
   13,93   
   83,56   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   79,20   
   79,20   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat