Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%9
Makaleler (1973- 2013) (2 Cilt) Ejder Yılmaz

Makaleler (1973- 2013) (2 Cilt)

Liste Fiyatı : 250,00TL
İndirimli Fiyat : 227,50TL
Kazancınız : 22,50TL
9789754648362
569901
Makaleler (1973- 2013) (2 Cilt)
Makaleler (1973- 2013) (2 Cilt)
Yetkin Yayınları
227.50
İÇİNDEKİLER1) Savcıların Hukuk Davalarındaki Görevleri
(AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 1972/XXIX/1-2, s255-288)

2) Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak)
(AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1973/XXX/1-4 s271-316)

3)Hacze Takipsiz Katılma (Hacze İmtiyazlı İştirak)
(AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1974/XXXI/1-2, s361-394)

4) Karar Düzeltmede Para Cezası
(Adalet Dergisi, 1973/7 s524-538)

5) İflâsın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları ve Müflisin Saygınlığını Yeniden Kazanabilmesi
(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1976/9, s53-56 ve 1976/10
s73-78)

6) 1711 sayılı Kanuna Göre Gıyap ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması Rejimi
(Prof Dr Baki Kuru ile birlikte Tebliğ-) (HUMKnu Değiştiren 1711 sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1975
s233-285)

7)Davada İnanca (HUMK m96 vd EHVK m3)
(AÜHukuk Fakültesi 50 yıl Armağanı, Ankara 1977, s382-410)177

8) Olağanüstü Durumlarda Borçlulara Süre Verilmesi ve İcra Takiplerinin Durdurulması
(Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü Dergisi, Batider,
1977/IX/I s153-191)201

9)Demokratik Alman Cumhuriyetinde Tahkim
(Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü Dergisi, Batider,
1979/X/2 s415-437)

10) Hukuk Yargılama Yöntemleri Yasasındaki Para Cezalarının 1261979 sayılı Yasa Karşısındaki Durumu ve Yasa Yapma Tekniği
(Yargıtay Dergisi, 1980/1-2, s27-40)

11) Demokratik Alman Cumhuriyeti Medenî Yargılama ve Takip Hukukunun Anahatları
(AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1980/XXXVII/1-4 s327-420)

12) İdarî Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi /Değiştirilmesi Yasağı
(Ankara Barosu Dergisi 1983/3-4, s 11-34)347

13)Türkiyede Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması
(Prof Dr Baki Kuru ile birlikte Tebliğ-) (IITahkim Haftası, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiyede Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1984,
s191-205)369

14) Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti
(Ankara Barosu Dergisi, 1984/2, s 200-224)383

15) İflâs İdaresinin Hukukî Niteliği ve Durumu
(Tebliğ) (Kanun ve Uygulama Açısından İflâsta Tasfiye Sempozyumu, Ankara 1985, s71-132)

16) İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasında İsbat Yükü
(Balıkesir Barosu Dergisi, 1985/20 s30-37 ve 1985/21 s36-39;
Zonguldak Barosu Dergisi 1986/1 s9-22)457

17) İcra ve İflâs Kanununun Değiştirilmesiyle İlgili Öntasarının İflâsa İlişkin Hükümleri Hakkında Bazı Düşünceler
(Malî Sorunlara Çözümü, 1985/1 s61-64)469

18) Borçlunun İhtiyarıyla Kendi İflâsını İstemesi Durumunda Mahkemenin İnceleme Yetkisi
(Ankara Barosu Dergisi, 1985/1 s22-34)475

19) Avrupa Topluluklarında Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
(Malî Sorunlara Çözüm, 1985/3, s 99-104)485

20) İflâs Kararının Verilmesinden Sonra İflâs Davasından Feragat
(Malî Sorunlara Çözüm, 1985/6 s 73-80)497

21) Adresinden Geçici Olarak Ayrılanlara Tebligat Kanununa Göre Tebligat Yapılması
(Malî Hukuk 1986/3 s13-22)511

22) Hukuk Davasında Hakimin Verdiği Kesin Mehilin Hakkı Kısıtlaması
(Ankara Barosu Dergisi, 1987/1, s 43-52; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1988/1 s219-227) 521

23) İstatistiklerin 25 Yıllık Diliyle Adalet Hizmetlerimiz
(Amme İdaresi Dergisi 1986/4 s61-92)529

24) Adlî Yardım Kurumunun İdarî Yargıda Uygulanması
(Malî Hukuk 1987/7 s12-23)565

25) Yabancı Boşanma İlâmlarının Türkiyede Tanınmasında Tebligat Koşulu
(Trabzon Barosu Dergisi, 1978/5-6 s7-9)577

26) Kamulaştırma Kanunundaki Tebligat Hükümleri ve Tebligat Kanununun Genellik Niteliği
(AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1982-1987/XXXIX/1-4 s79-102)585

27) Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılmasının Yerindeliği Sorunu
(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1988/1 s131-155)607

28) Devlet Malları Hak ve Rüçhanlığına Sahip Malların Haczedilememesi
(Prof Dr Yaşar Karayalçına 65 inci Yaş Armağanı, Ankara 1988
s601-611)627

29) İcra ve İflâs Kanunumuz Yine Değişti
(Ankara Barosu Dergisi, 1989/1 s105-135)637

30) Hukuk Davalarında Taraf Ehliyeti ile İlgili Bir İçtihadı Kararının Düşündürdükleri (Tarafta Islahla Değişiklik Yapılması Olanağı
(Yargıtayın 120 inci Yılı Sempozyumuna Sunulan Tebliğ; Yargıtay Dergisi, Özel Sayı, 1989/1-4, s202-232) 663

31) Ordu Yardımlaşma Kurumunun Hukuksal Niteliği
(Tebliğ) (OYAK 28 Yaşında sempozyumuna sunulan Tebliğ, Amme İdaresi Dergisi, 1989/XXII/1 s67-76; OYAK, Sorular-Yanıtlar,
Ankara 1989, s7-20)691

32) Ordu Yardımlaşma Kurumunun Hukuksal Yapısı
(OYAK 30 Yılında, Ankara 1991, s48-51)701

33) Milletlerarası Ticarî Tahkime Dair Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku Hakkında Bazı Düşünceler (Bir Yorum)
(Avrupa-Cenevre / New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumuna Sunulan Tebliğ, Ankara 1991 s13-34705

34) Adlî Yazı Dili
(Konferans) (Ankara Barosu Dergisi 1991/5 s709-720)715

35) İflâs ve Konkordato Uygulamasıyla İlgili Bazı Sorunlar Üzerinde Düşünceler
(Konferans) (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/1 s92-109)725

36) Genel Vekâletname Özel Vekâletname Ayırımı
(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1995/86, s12-18)739

37) İddianın Dava İçerisinde Genişletilmesi Ek Dava Olarak Nitelendirilemez
(Ankara Barosu Dergisi 1995/3 s7-13)749

38) Avrupa Topluluğu Ülkelerinde ve Türkiyede Noterlik
(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi 1995/87 s9-16)757

39) Alacaklılar Toplantısının İflâs İdaresini Seçme Yetkisinin Bulunmadığı Hallerde İflâs İdaresinin Hukuki Durumu
(Yaklaşım 1995/36 s36-42)767

40) Müteahhidin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkını Üçüncü Kişiye Devretmesinde Uygulanması Gereken Şekil
(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi 1995/88 s8-16)775

41) Avrupa Birliği ile Bütünleşmede Avukatlık Mesleği
(Tebliğ) (Avukatlık Mesleği; Sorunlar-Çözüm Perspektifleri, İstanbul 1996, s331-346) 787

42) Hukukumuzda Bilirkişilik Kurumu
(Yaklaşım 1996/42 s26-31)803

43) Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporlar
(Tebliğ) (Malî Hukuk 1996/62 s12-31)811

44) Aksak Adaletten İşleyen Adalete
(Yeni Türkiye, Yargı Reformu Özel Sayısı, 1996/10, s470-493)829

45) Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık
(AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1995/44/1-4 s193-208)863

46) Medenî Yargıda İnsan Hakları
(Tebliğ) (Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1996/2 s149-167)877

47) Hukuk Davaları Bakımından
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER   1) Savcıların Hukuk Davalarındaki Görevleri
   (AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 1972/XXIX/1-2, s255-288)

   2) Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak)
   (AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1973/XXX/1-4 s271-316)

   3)Hacze Takipsiz Katılma (Hacze İmtiyazlı İştirak)
   (AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1974/XXXI/1-2, s361-394)

   4) Karar Düzeltmede Para Cezası
   (Adalet Dergisi, 1973/7 s524-538)

   5) İflâsın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları ve Müflisin Saygınlığını Yeniden Kazanabilmesi
   (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1976/9, s53-56 ve 1976/10
   s73-78)

   6) 1711 sayılı Kanuna Göre Gıyap ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması Rejimi
   (Prof Dr Baki Kuru ile birlikte Tebliğ-) (HUMKnu Değiştiren 1711 sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1975
   s233-285)

   7)Davada İnanca (HUMK m96 vd EHVK m3)
   (AÜHukuk Fakültesi 50 yıl Armağanı, Ankara 1977, s382-410)177

   8) Olağanüstü Durumlarda Borçlulara Süre Verilmesi ve İcra Takiplerinin Durdurulması
   (Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü Dergisi, Batider,
   1977/IX/I s153-191)201

   9)Demokratik Alman Cumhuriyetinde Tahkim
   (Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü Dergisi, Batider,
   1979/X/2 s415-437)

   10) Hukuk Yargılama Yöntemleri Yasasındaki Para Cezalarının 1261979 sayılı Yasa Karşısındaki Durumu ve Yasa Yapma Tekniği
   (Yargıtay Dergisi, 1980/1-2, s27-40)

   11) Demokratik Alman Cumhuriyeti Medenî Yargılama ve Takip Hukukunun Anahatları
   (AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1980/XXXVII/1-4 s327-420)

   12) İdarî Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi /Değiştirilmesi Yasağı
   (Ankara Barosu Dergisi 1983/3-4, s 11-34)347

   13)Türkiyede Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması
   (Prof Dr Baki Kuru ile birlikte Tebliğ-) (IITahkim Haftası, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiyede Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1984,
   s191-205)369

   14) Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti
   (Ankara Barosu Dergisi, 1984/2, s 200-224)383

   15) İflâs İdaresinin Hukukî Niteliği ve Durumu
   (Tebliğ) (Kanun ve Uygulama Açısından İflâsta Tasfiye Sempozyumu, Ankara 1985, s71-132)

   16) İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasında İsbat Yükü
   (Balıkesir Barosu Dergisi, 1985/20 s30-37 ve 1985/21 s36-39;
   Zonguldak Barosu Dergisi 1986/1 s9-22)457

   17) İcra ve İflâs Kanununun Değiştirilmesiyle İlgili Öntasarının İflâsa İlişkin Hükümleri Hakkında Bazı Düşünceler
   (Malî Sorunlara Çözümü, 1985/1 s61-64)469

   18) Borçlunun İhtiyarıyla Kendi İflâsını İstemesi Durumunda Mahkemenin İnceleme Yetkisi
   (Ankara Barosu Dergisi, 1985/1 s22-34)475

   19) Avrupa Topluluklarında Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
   (Malî Sorunlara Çözüm, 1985/3, s 99-104)485

   20) İflâs Kararının Verilmesinden Sonra İflâs Davasından Feragat
   (Malî Sorunlara Çözüm, 1985/6 s 73-80)497

   21) Adresinden Geçici Olarak Ayrılanlara Tebligat Kanununa Göre Tebligat Yapılması
   (Malî Hukuk 1986/3 s13-22)511

   22) Hukuk Davasında Hakimin Verdiği Kesin Mehilin Hakkı Kısıtlaması
   (Ankara Barosu Dergisi, 1987/1, s 43-52; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1988/1 s219-227) 521

   23) İstatistiklerin 25 Yıllık Diliyle Adalet Hizmetlerimiz
   (Amme İdaresi Dergisi 1986/4 s61-92)529

   24) Adlî Yardım Kurumunun İdarî Yargıda Uygulanması
   (Malî Hukuk 1987/7 s12-23)565

   25) Yabancı Boşanma İlâmlarının Türkiyede Tanınmasında Tebligat Koşulu
   (Trabzon Barosu Dergisi, 1978/5-6 s7-9)577

   26) Kamulaştırma Kanunundaki Tebligat Hükümleri ve Tebligat Kanununun Genellik Niteliği
   (AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1982-1987/XXXIX/1-4 s79-102)585

   27) Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılmasının Yerindeliği Sorunu
   (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1988/1 s131-155)607

   28) Devlet Malları Hak ve Rüçhanlığına Sahip Malların Haczedilememesi
   (Prof Dr Yaşar Karayalçına 65 inci Yaş Armağanı, Ankara 1988
   s601-611)627

   29) İcra ve İflâs Kanunumuz Yine Değişti
   (Ankara Barosu Dergisi, 1989/1 s105-135)637

   30) Hukuk Davalarında Taraf Ehliyeti ile İlgili Bir İçtihadı Kararının Düşündürdükleri (Tarafta Islahla Değişiklik Yapılması Olanağı
   (Yargıtayın 120 inci Yılı Sempozyumuna Sunulan Tebliğ; Yargıtay Dergisi, Özel Sayı, 1989/1-4, s202-232) 663

   31) Ordu Yardımlaşma Kurumunun Hukuksal Niteliği
   (Tebliğ) (OYAK 28 Yaşında sempozyumuna sunulan Tebliğ, Amme İdaresi Dergisi, 1989/XXII/1 s67-76; OYAK, Sorular-Yanıtlar,
   Ankara 1989, s7-20)691

   32) Ordu Yardımlaşma Kurumunun Hukuksal Yapısı
   (OYAK 30 Yılında, Ankara 1991, s48-51)701

   33) Milletlerarası Ticarî Tahkime Dair Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku Hakkında Bazı Düşünceler (Bir Yorum)
   (Avrupa-Cenevre / New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumuna Sunulan Tebliğ, Ankara 1991 s13-34705

   34) Adlî Yazı Dili
   (Konferans) (Ankara Barosu Dergisi 1991/5 s709-720)715

   35) İflâs ve Konkordato Uygulamasıyla İlgili Bazı Sorunlar Üzerinde Düşünceler
   (Konferans) (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/1 s92-109)725

   36) Genel Vekâletname Özel Vekâletname Ayırımı
   (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1995/86, s12-18)739

   37) İddianın Dava İçerisinde Genişletilmesi Ek Dava Olarak Nitelendirilemez
   (Ankara Barosu Dergisi 1995/3 s7-13)749

   38) Avrupa Topluluğu Ülkelerinde ve Türkiyede Noterlik
   (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi 1995/87 s9-16)757

   39) Alacaklılar Toplantısının İflâs İdaresini Seçme Yetkisinin Bulunmadığı Hallerde İflâs İdaresinin Hukuki Durumu
   (Yaklaşım 1995/36 s36-42)767

   40) Müteahhidin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkını Üçüncü Kişiye Devretmesinde Uygulanması Gereken Şekil
   (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi 1995/88 s8-16)775

   41) Avrupa Birliği ile Bütünleşmede Avukatlık Mesleği
   (Tebliğ) (Avukatlık Mesleği; Sorunlar-Çözüm Perspektifleri, İstanbul 1996, s331-346) 787

   42) Hukukumuzda Bilirkişilik Kurumu
   (Yaklaşım 1996/42 s26-31)803

   43) Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporlar
   (Tebliğ) (Malî Hukuk 1996/62 s12-31)811

   44) Aksak Adaletten İşleyen Adalete
   (Yeni Türkiye, Yargı Reformu Özel Sayısı, 1996/10, s470-493)829

   45) Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık
   (AÜHukuk Fakültesi Dergisi, 1995/44/1-4 s193-208)863

   46) Medenî Yargıda İnsan Hakları
   (Tebliğ) (Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1996/2 s149-167)877

   47) Hukuk Davaları Bakımından
   Stok Kodu
   :
   9789754648362
   Boyut
   :
   165-245
   Sayfa Sayısı
   :
   2158
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2014-05
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   227,50   
   227,50   
   2
   117,73   
   235,46   
   3
   78,87   
   236,60   
   6
   40,00   
   240,01   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   227,50   
   227,50   
   2
   117,73   
   235,46   
   3
   78,87   
   236,60   
   6
   40,00   
   240,01   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   227,50   
   227,50   
   2
   117,73   
   235,46   
   3
   78,87   
   236,60   
   6
   40,00   
   240,01   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   227,50   
   227,50   
   2
   117,73   
   235,46   
   3
   78,87   
   236,60   
   6
   40,00   
   240,01   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   227,50   
   227,50   
   2
   117,73   
   235,46   
   3
   78,87   
   236,60   
   6
   40,00   
   240,01   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   227,50   
   227,50   
   2
   117,73   
   235,46   
   3
   78,87   
   236,60   
   6
   40,00   
   240,01   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   227,50   
   227,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat