Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%10
Yeni
Medeni Hukuk M. Kemal Oğuzman

Medeni Hukuk

Liste Fiyatı : 80,00TL
İndirimli Fiyat : 72,00TL
Kazancınız : 8,00TL
Taksitli fiyat : 6 x 12,66TL
%10
DİKKAT! Ön Sipariş Ürünüdür. 25.09.2021 tarihinden sonra teslim edilebilecektir.
9786257528320
895632
Medeni Hukuk
Medeni Hukuk
On İki Levha Yayınları
72.00

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. basıyı yaptıktan sonra vefat etmesinin ardından, tarafımdan her baskıda belirli ölçüde genişletilerek, dili sadeleştirilerek ve yeni kanunlara (özellikle yeni Medeni Kanun'a ve yeni Türk Borçlar Kanunu'na), doktrin kaynaklarına ve yargı içtihatlarına göre güncellenerek 19 baskısı daha yapılan ve bugün 27. basıya ulaşan kitabımızın bu yeni basısında da, son basıdan bu yana geçen kısa süre içinde meydana gelen gelişmeler ve yenilikler kitaba işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)
İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Genel Bakış
§1. Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu
I. "Hukuk" Kavramı
II. Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayırımı
III. Medeni Hukukun Anlamı
IV. Medeni Hukukun Konusu
§2. Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemler
I. Roma Cermen Sisteminin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
II. İslam Hukukunun Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
III. İngiliz Hukukunun Etkisini Taşıyan Hukuk Düzenleri
IV. Sosyalist Prensiplerin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
V. Avrupa Birliği Hukukunda Durum
§3. Bulunduğumuz Grupta Kanunlaştırma Hareketi ve İsviçre Medeni Kanunu'nun Yapılışı
I. Genel Bakış
II. İsviçre'de Medeni Kanunun Yapılışı
§4. Türkiye'de Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Kanun
I. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kanunlaştırma
II. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Kanunlaştırma Hareketi
İkinci Bölüm
Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları ve Uygulanması
§1. Hukukta "Kaynak" Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış
I. "Kaynak" Kavramı
II. Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış
§2. Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
I. Kavramlara Genel Bakış
II. Yürürlüğe Koyma ve Yürürlükten Kaldırma
III. Medeni Hukukla Doğrudan İlgili Temel Düzenlemeler
IV. Kanunların Uygulanması
§3. Örf ve Adet Hukuku
I. Kavram
II. Bir Örf ve Adet Hukuku Kuralının Doğumu İçin Gerekli Şartlar
III. Örf ve Adet Hukukunun Rolü
§4. Hakim Tarafından Yaratılan Hukuk
I. Genel Bakış
II. Hakimin Hukuk Yaratmasının Şartları
III. Hakimin Hukuk Yaratırken Uygulayacağı Yöntem
IV. Hakimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkanlar
V. Hakimin Yarattığı Hukuk Kuralının Rolü
§5. Medeni Hukuk Uygulamasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının Rolü
I. Genel Bakış
II. Doktrinde Yer Alan Bilimsel Görüşler
III. Yargısal İçtihatlar
Üçüncü Bölüm
Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları
§1. "Hak" Kavramı
I. Terim
II. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler
§2. Hakların Çeşitleri
I. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmaması Açısından: Malvarlığı Hakları Kişi Varlığı Hakları
II. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından: Mutlak Haklar - Nisbi Haklar
III. Kullanılmasının Etkisi Bakımından: Alelade Haklar - Yenilik Doğuran Haklar
IV. Kullanma Yetkisi Açısından: Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan ve Olmayan Haklar
V. Bağımsız Olup Olmama Açısından: Bağımsız Haklar - Bağlı Haklar
§3. Hak Sahibi
§4. Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi
I. "Hukuki Olay", "Hukuki Fiil" ve "Hukuki İşlem" Kavramları
II. Hakların Kazanılma (İktisap) Tarzı
III. Hakların Kaybediliş Tarzı
§5. Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü
I. İyiniyet Kavramı
II. İyiniyetin Rolü
III. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An
IV. İyiniyetin İspatı
§6. Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu
I. Genel Bakış
II. Dürüstlük Kuralı
III. Hakkın Kötüye Kullanılması
IV. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı
V. Medeni Kanunun 2. Maddesi Uygulanırken Göz Önünde Tutulacak Esaslar
§7. Hakların Korunması
I. Genel Bakış
II. Talep
III. Dava
IV. Cebri İcra
V. Hakkını Kendi Gücü ile Koruma
VI. Uğranılan Zararı Tazmin Ettirme

 • Açıklama
  • Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. basıyı yaptıktan sonra vefat etmesinin ardından, tarafımdan her baskıda belirli ölçüde genişletilerek, dili sadeleştirilerek ve yeni kanunlara (özellikle yeni Medeni Kanun'a ve yeni Türk Borçlar Kanunu'na), doktrin kaynaklarına ve yargı içtihatlarına göre güncellenerek 19 baskısı daha yapılan ve bugün 27. basıya ulaşan kitabımızın bu yeni basısında da, son basıdan bu yana geçen kısa süre içinde meydana gelen gelişmeler ve yenilikler kitaba işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)
   İÇİNDEKİLER
   Birinci Bölüm
   Genel Bakış
   §1. Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu
   I. "Hukuk" Kavramı
   II. Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayırımı
   III. Medeni Hukukun Anlamı
   IV. Medeni Hukukun Konusu
   §2. Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemler
   I. Roma Cermen Sisteminin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
   II. İslam Hukukunun Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
   III. İngiliz Hukukunun Etkisini Taşıyan Hukuk Düzenleri
   IV. Sosyalist Prensiplerin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
   V. Avrupa Birliği Hukukunda Durum
   §3. Bulunduğumuz Grupta Kanunlaştırma Hareketi ve İsviçre Medeni Kanunu'nun Yapılışı
   I. Genel Bakış
   II. İsviçre'de Medeni Kanunun Yapılışı
   §4. Türkiye'de Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Kanun
   I. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kanunlaştırma
   II. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Kanunlaştırma Hareketi
   İkinci Bölüm
   Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları ve Uygulanması
   §1. Hukukta "Kaynak" Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış
   I. "Kaynak" Kavramı
   II. Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış
   §2. Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
   I. Kavramlara Genel Bakış
   II. Yürürlüğe Koyma ve Yürürlükten Kaldırma
   III. Medeni Hukukla Doğrudan İlgili Temel Düzenlemeler
   IV. Kanunların Uygulanması
   §3. Örf ve Adet Hukuku
   I. Kavram
   II. Bir Örf ve Adet Hukuku Kuralının Doğumu İçin Gerekli Şartlar
   III. Örf ve Adet Hukukunun Rolü
   §4. Hakim Tarafından Yaratılan Hukuk
   I. Genel Bakış
   II. Hakimin Hukuk Yaratmasının Şartları
   III. Hakimin Hukuk Yaratırken Uygulayacağı Yöntem
   IV. Hakimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkanlar
   V. Hakimin Yarattığı Hukuk Kuralının Rolü
   §5. Medeni Hukuk Uygulamasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının Rolü
   I. Genel Bakış
   II. Doktrinde Yer Alan Bilimsel Görüşler
   III. Yargısal İçtihatlar
   Üçüncü Bölüm
   Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları
   §1. "Hak" Kavramı
   I. Terim
   II. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler
   §2. Hakların Çeşitleri
   I. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmaması Açısından: Malvarlığı Hakları Kişi Varlığı Hakları
   II. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından: Mutlak Haklar - Nisbi Haklar
   III. Kullanılmasının Etkisi Bakımından: Alelade Haklar - Yenilik Doğuran Haklar
   IV. Kullanma Yetkisi Açısından: Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan ve Olmayan Haklar
   V. Bağımsız Olup Olmama Açısından: Bağımsız Haklar - Bağlı Haklar
   §3. Hak Sahibi
   §4. Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi
   I. "Hukuki Olay", "Hukuki Fiil" ve "Hukuki İşlem" Kavramları
   II. Hakların Kazanılma (İktisap) Tarzı
   III. Hakların Kaybediliş Tarzı
   §5. Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü
   I. İyiniyet Kavramı
   II. İyiniyetin Rolü
   III. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An
   IV. İyiniyetin İspatı
   §6. Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu
   I. Genel Bakış
   II. Dürüstlük Kuralı
   III. Hakkın Kötüye Kullanılması
   IV. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı
   V. Medeni Kanunun 2. Maddesi Uygulanırken Göz Önünde Tutulacak Esaslar
   §7. Hakların Korunması
   I. Genel Bakış
   II. Talep
   III. Dava
   IV. Cebri İcra
   V. Hakkını Kendi Gücü ile Koruma
   VI. Uğranılan Zararı Tazmin Ettirme

   Stok Kodu
   :
   9786257528320
   Boyut
   :
   16,2 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   371
   Baskı
   :
   27
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2021
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
   2
   37,26   
   74,52   
   3
   24,96   
   74,88   
   6
   12,66   
   75,96   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
   2
   37,26   
   74,52   
   3
   24,96   
   74,88   
   6
   12,66   
   75,96   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
   2
   37,26   
   74,52   
   3
   24,96   
   74,88   
   6
   12,66   
   75,96   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
   2
   37,26   
   74,52   
   3
   24,96   
   74,88   
   6
   12,66   
   75,96   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
   2
   37,26   
   74,52   
   3
   24,96   
   74,88   
   6
   12,66   
   75,96   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
   2
   37,26   
   74,52   
   3
   24,96   
   74,88   
   6
   12,66   
   75,96   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat