Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı Vahit Doğan

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Liste Fiyatı : 150,00TL
İndirimli Fiyat : 120,00TL
Kazancınız : 30,00TL
Taksitli fiyat : 6 x 21,10TL
%20
Temin süresi 5 gündür.
KARGO BEDAVA
9786257483100
899840
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Savaş Yayınevi
120.00

-Kanunlar İhtilâfı
- Milletlerarası Usul Hukuku
- Vatandaşlık Hukuku
- Yabancılar Hukuku

 

İçindekiler

Kanunlar İhtilâfı Ve Milletlerarası Usul Hukuku
 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik
Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği
Evlendirme Yönetmeliği
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
Harçlar Kanunu
Tebligat Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Milletlerarası Tahkim Kanunu
İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
Euro’nun Hukukî Araçlara Etkisi İle Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön veKapsamına Dair Kanun
Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük

Vatandaşlık Hukuku İle İlgili Mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türk Vatandaşlığı Kanunu
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun
İskân Kanunu
Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş İle Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında Yönetmelik

Yabancılar Hukuku İle İlgili Mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Pasaport Kanunu
Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi,
İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
Geçici Koruma Yönetmeliği
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
Uluslararası İşgücü Kanunu
Turkuaz Kart Yönetmeliği
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun
Basın Kanunu
Dernekler Kanunu
Türk Medenî Kanunu
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
Türk Sivil Havacılık Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu ÖğretmenlerinNitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
Hudutları Dâhilinde Tebaamızın Emlâkine VaziyetEden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlâkine Karşı
Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanunu
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Tapu Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti
ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik
Köy Kanunu
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Sınai Mülkiyet Kanunu
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
Doğrudan Yabancı Yatırımların Kanunu
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personelİstihdamı Hakkında Yönetmelik
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Turizmi Teşvik Kanunu
Maden Kanunu
Türk Petrol Kanunu
Serbest Bölgeler Kanunu
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

 • Açıklama
  • -Kanunlar İhtilâfı
   - Milletlerarası Usul Hukuku
   - Vatandaşlık Hukuku
   - Yabancılar Hukuku

    

   İçindekiler

   Kanunlar İhtilâfı Ve Milletlerarası Usul Hukuku
    
   Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
   Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
   Nüfus Hizmetleri Kanunu
   Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
   Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik
   Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
   Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği
   Evlendirme Yönetmeliği
   Hukuk Muhakemeleri Kanunu
   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
   Harçlar Kanunu
   Tebligat Kanunu
   Türk Ticaret Kanunu
   Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
   Milletlerarası Tahkim Kanunu
   İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
   Euro’nun Hukukî Araçlara Etkisi İle Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön veKapsamına Dair Kanun
   Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük

   Vatandaşlık Hukuku İle İlgili Mevzuat
   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
   Türk Vatandaşlığı Kanunu
   Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
   Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun
   İskân Kanunu
   Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş İle Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında Yönetmelik

   Yabancılar Hukuku İle İlgili Mevzuat
   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
   Pasaport Kanunu
   Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
   İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar
   Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
   Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
   Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
   Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi,
   İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
   Geçici Koruma Yönetmeliği
   Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
   Uluslararası İşgücü Kanunu
   Turkuaz Kart Yönetmeliği
   Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik
   Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
   Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik
   Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
   Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
   Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun
   Basın Kanunu
   Dernekler Kanunu
   Türk Medenî Kanunu
   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
   Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
   Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
   Türk Sivil Havacılık Kanunu
   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   Özel Öğretim Kurumları Kanunu
   Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
   Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu ÖğretmenlerinNitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
   Hudutları Dâhilinde Tebaamızın Emlâkine VaziyetEden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlâkine Karşı
   Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
   Türk Ceza Kanunu
   Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
   Tapu Kanunu
   2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti
   ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik
   Köy Kanunu
   Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
   Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
   Sınai Mülkiyet Kanunu
   Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
   Doğrudan Yabancı Yatırımların Kanunu
   Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
   Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personelİstihdamı Hakkında Yönetmelik
   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

   Turizmi Teşvik Kanunu
   Maden Kanunu
   Türk Petrol Kanunu
   Serbest Bölgeler Kanunu
   Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
   Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

   Stok Kodu
   :
   9786257483100
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   1124
   Baskı
   :
   18
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Özel Cilt
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   3
   41,60   
   124,80   
   6
   21,10   
   126,60   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   3
   41,60   
   124,80   
   6
   21,10   
   126,60   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   3
   41,60   
   124,80   
   6
   21,10   
   126,60   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   3
   41,60   
   124,80   
   6
   21,10   
   126,60   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   3
   41,60   
   124,80   
   6
   21,10   
   126,60   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   3
   41,60   
   124,80   
   6
   21,10   
   126,60   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat