Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%9
Tebligat Hukuku Ejder Yılmaz

Tebligat Hukuku

Liste Fiyatı : 125,00TL
İndirimli Fiyat : 113,75TL
Kazancınız : 11,25TL
9789754643442
555230
Tebligat Hukuku
Tebligat Hukuku
Yetkin Yayınları
113.75
Tebligat, genel anlamda, hukuksal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilân ile yapacağı belgeleme işidir. Tebligat her dava ve icra takibinde , vergi uyuşmazlıklarında ve idarî işlemlerde uygulamacının sıkça karşılaştığı önemli bir konudur.

Tebliği gereken işlem, usulüne uygun tebliğ edilmedikçe, o işlemin ortaya çıkarması gereken hukuksal sonuçlar ortaya çıkmaz. Tebligat usulüne uygun olarak gerçekleşmezse, yapılan işlem, çoğu kez hüküm ifade etmez ve devamlılık göstermesi gereken işlemler kesintiye uğrar.

İşte, tebligatın önemi ve fakat bu konudaki boşluğu (kısmen de olsa) giderebilmek amacıyla (ilk baskısını 1983 yılında yaptığımız) elinizdeki kitap hazırlanmış bulunmaktadır.

Kitapta, asıl olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunumuzun sistematiği esas alınmış ve Tebligat Kanunu madde madde şerh edilmiştir. Ayrıca tüm mevzuat taranarak, tebligata ilişkin özel hükümler de açıklanmıştır. Kitabın adı da bu nedenle, «Tebligat Kanunu Şerhi» olarak değil de, «Tebligat Hukuku» biçiminde konulmuştur.

Kitapta, öğretideki görüşler değerlendirilmiştir. Ayrıca Yargıtay, Da­nıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin uygulamacıya yol gösteren kararları da Kitapta incelenmiştir.

Uluslararası tebligat, özellikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları nedeniyle, gitikçe önem kazanmakatadır. Kitabımızda Uluslararası tebligat konusundaki ikili ve çok taraflı sözleşme hükümleri de açıklanmıştır.

Kitabımızın ilk baskısı 1983, ikinci baskısı 1991 yılında yapılmıştı. Aradan geçen zamanda hem öğreti ve Yargıtay uygulamasında hem de ilgili mevzuatta çeşitli değişiklikler ve yenilikler ortaya çıkmıştır. Zaman içinde bu gelişmeler üçüncü baskıya yansıtılmış olup, kitabımız neredeyse iki katına ulaşmış, iki cilt olarak yeniden yayımlanmıştır.

Kitabımızın 2007 yılında yayımlanan 5 inci baskısından sonra, tebligat mevzuatımızda bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; Tebligat Kanunumuzun çeşitli hükümleri, 11.01.2011 sayılı ve 6099 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Ayrıca 6099 s.K. (m.60), Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Adalet Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini öngörmüş ve bu doğrultuda (25.01.2012 tarihli Resmî Gazetede) Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, 20.8.1959 tarihli Tebligat Tüzüğünün yerini almış ve mevzuatta Tebligat Tüzüğüne yapılmış olan atıfların anılan Yönetmeliğe yapılmış sayılacağı hüküm (m.80) altına alınmıştır. Bu değişikliklere paralel olarak, PTT Genel Müdürlüğü, Postada Tebligat İşlemleri Rehberini yürürlükten kaldırarak, onun yerine Tebligat İşletme Esasları adlı düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Keza, 6099 sayılı Kanunla getirilen elektronik tebligatın (m.7/a) nasıl uygulanacağına ilişkin Elektronik Tebligat Yönetmeliği çıkartılmıştır.

Araştırıcıya ve uygulayıcıya yardımcı olmak amacıyla, Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Tebligat İşlemleri Esasları, Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile iç hukukumuzun parçası olan bazı çok taraflı uluslararası tebligat sözleşmeleri Kitaba eklenmiştir. Kitabımızın daha önceki baskılarına eklediğimiz iki taraflı uluslararası sözleşmeler ile diğer bazı düzenlemeler yer kazanabilme düşüncesiyle bu baskıda ek olarak yeralmamaktadır.

Kullanılışlığını artırmak amacıyla Kitapta ayrıntılı bir arama dizini bulunmaktadır. (Önsöz'den)

Kitabın Konu Başlıkları

Tebligat Kanunu Şerhi
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Postada Tebligat İşletme Esasları
Adalet Bakanlığının Uluslararası Tebligatla İlgili Düzenlemeleri
Uluslararası Sözleşmeler
HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME
HUKUKÎ VEYA TİCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRİADLÎ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME
CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ
HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL
 • Açıklama
  • Tebligat, genel anlamda, hukuksal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilân ile yapacağı belgeleme işidir. Tebligat her dava ve icra takibinde , vergi uyuşmazlıklarında ve idarî işlemlerde uygulamacının sıkça karşılaştığı önemli bir konudur.

   Tebliği gereken işlem, usulüne uygun tebliğ edilmedikçe, o işlemin ortaya çıkarması gereken hukuksal sonuçlar ortaya çıkmaz. Tebligat usulüne uygun olarak gerçekleşmezse, yapılan işlem, çoğu kez hüküm ifade etmez ve devamlılık göstermesi gereken işlemler kesintiye uğrar.

   İşte, tebligatın önemi ve fakat bu konudaki boşluğu (kısmen de olsa) giderebilmek amacıyla (ilk baskısını 1983 yılında yaptığımız) elinizdeki kitap hazırlanmış bulunmaktadır.

   Kitapta, asıl olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunumuzun sistematiği esas alınmış ve Tebligat Kanunu madde madde şerh edilmiştir. Ayrıca tüm mevzuat taranarak, tebligata ilişkin özel hükümler de açıklanmıştır. Kitabın adı da bu nedenle, «Tebligat Kanunu Şerhi» olarak değil de, «Tebligat Hukuku» biçiminde konulmuştur.

   Kitapta, öğretideki görüşler değerlendirilmiştir. Ayrıca Yargıtay, Da­nıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin uygulamacıya yol gösteren kararları da Kitapta incelenmiştir.

   Uluslararası tebligat, özellikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları nedeniyle, gitikçe önem kazanmakatadır. Kitabımızda Uluslararası tebligat konusundaki ikili ve çok taraflı sözleşme hükümleri de açıklanmıştır.

   Kitabımızın ilk baskısı 1983, ikinci baskısı 1991 yılında yapılmıştı. Aradan geçen zamanda hem öğreti ve Yargıtay uygulamasında hem de ilgili mevzuatta çeşitli değişiklikler ve yenilikler ortaya çıkmıştır. Zaman içinde bu gelişmeler üçüncü baskıya yansıtılmış olup, kitabımız neredeyse iki katına ulaşmış, iki cilt olarak yeniden yayımlanmıştır.

   Kitabımızın 2007 yılında yayımlanan 5 inci baskısından sonra, tebligat mevzuatımızda bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; Tebligat Kanunumuzun çeşitli hükümleri, 11.01.2011 sayılı ve 6099 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Ayrıca 6099 s.K. (m.60), Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Adalet Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini öngörmüş ve bu doğrultuda (25.01.2012 tarihli Resmî Gazetede) Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, 20.8.1959 tarihli Tebligat Tüzüğünün yerini almış ve mevzuatta Tebligat Tüzüğüne yapılmış olan atıfların anılan Yönetmeliğe yapılmış sayılacağı hüküm (m.80) altına alınmıştır. Bu değişikliklere paralel olarak, PTT Genel Müdürlüğü, Postada Tebligat İşlemleri Rehberini yürürlükten kaldırarak, onun yerine Tebligat İşletme Esasları adlı düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Keza, 6099 sayılı Kanunla getirilen elektronik tebligatın (m.7/a) nasıl uygulanacağına ilişkin Elektronik Tebligat Yönetmeliği çıkartılmıştır.

   Araştırıcıya ve uygulayıcıya yardımcı olmak amacıyla, Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Tebligat İşlemleri Esasları, Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile iç hukukumuzun parçası olan bazı çok taraflı uluslararası tebligat sözleşmeleri Kitaba eklenmiştir. Kitabımızın daha önceki baskılarına eklediğimiz iki taraflı uluslararası sözleşmeler ile diğer bazı düzenlemeler yer kazanabilme düşüncesiyle bu baskıda ek olarak yeralmamaktadır.

   Kullanılışlığını artırmak amacıyla Kitapta ayrıntılı bir arama dizini bulunmaktadır. (Önsöz'den)

   Kitabın Konu Başlıkları

   Tebligat Kanunu Şerhi
   Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
   Elektronik Tebligat Yönetmeliği
   Postada Tebligat İşletme Esasları
   Adalet Bakanlığının Uluslararası Tebligatla İlgili Düzenlemeleri
   Uluslararası Sözleşmeler
   HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME
   HUKUKÎ VEYA TİCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRİADLÎ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME
   CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ
   HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
   YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL
   Stok Kodu
   :
   9789754643442
   Boyut
   :
   165-235
   Sayfa Sayısı
   :
   1108
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   2013-05
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   113,75   
   113,75   
   2
   58,87   
   117,73   
   3
   39,43   
   118,30   
   6
   20,00   
   120,01   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   113,75   
   113,75   
   2
   58,87   
   117,73   
   3
   39,43   
   118,30   
   6
   20,00   
   120,01   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   113,75   
   113,75   
   2
   58,87   
   117,73   
   3
   39,43   
   118,30   
   6
   20,00   
   120,01   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   113,75   
   113,75   
   2
   58,87   
   117,73   
   3
   39,43   
   118,30   
   6
   20,00   
   120,01   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   113,75   
   113,75   
   2
   58,87   
   117,73   
   3
   39,43   
   118,30   
   6
   20,00   
   120,01   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   113,75   
   113,75   
   2
   58,87   
   117,73   
   3
   39,43   
   118,30   
   6
   20,00   
   120,01   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   113,75   
   113,75   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat